Goście 2023

Hanna Zwierzchowska

Hanna Zwierzchowska

Artystka i edukatorka. Studentka Accademia di Belle Arti di Bologna we Włoszech. Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Studium Pedagogicznego przy ASP. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.in. w ramach autorskiego projektu, podczas …

Hanna Zwierzchowska Więcej »

Ewa Zaraś

Ewa Zaraś

Jest architektem krajobrazu i dendrologiem-arborystą. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zaś w 2019 roku otrzymała stopień dr. hab. Zawodowo zajmuje się architekturą krajobrazu (otrzymała zespołowo nagrody i wyróżnienia m.in. za …

Ewa Zaraś Więcej »

Dominika Wielowieyska

Dominika Maria Wielowieyska

Polska dziennikarka i publicystka, z wykształcenia teatrolożka. Od 1991 roku związana z „Gazetą Wyborczą”, współpracuje też z radiem Tok FM. Jest współautorką książki „Dekady. 1985-1994” należącej do serii poświęconej historii Polski po II wojnie światowej. …

Dominika Maria Wielowieyska Więcej »

Marzena Tomaszewska

Marzena Tomaszewska

Adiunkt w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności w Instytucie Nauk o Żywieniu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jej zainteresowania naukowe związane są z tematyką bezpieczeństwa żywnościowego i żywności. Brała udział w projektach naukowych „Model ograniczania …

Marzena Tomaszewska Więcej »

Katarzyna Tarnowska

Katarzyna Tarnowska

Studia magisterskie ukończyła na kierunku biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Następnie rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Technologii Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Od …

Katarzyna Tarnowska Więcej »

Agata Szczebyło

Agata Szczebyło

Edukatorka żywieniowa, doktor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia człowieka, specjalistka z zakresu zrównoważonej konsumpcji żywności. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi (Bank Żywności SOS w Warszawie, Szkoła na Widelcu, WWF Polska) i Szkołą Główną …

Agata Szczebyło Więcej »

Grażyna Szapołowska

Grażyna Szapołowska

Polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, w latach 1977-1984 i 2004-2011 aktorka Teatru Narodowego w Warszawie. Laureatka Orła za główną rolę kobiecą w filmie „Pan Tadeusz”. Laureatka wielu nagród, m.in.: Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, …

Grażyna Szapołowska Więcej »

Anna Sybilska

Anna Sybilska

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, aktualnie doktorantka III roku Szkoły Doktorskiej SGGW w Instytucie Nauk Ogrodniczych SGGW. Poza pracą naukową interesuje się popularyzacją wiedzy na temat owadów, szczególnie poprzez opowiadanie o nich ciekawostek. …

Anna Sybilska Więcej »

Justyna Sobolewska

Justyna Sobolewska

Polska krytyczka literacka, dziennikarka. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, dziennikarka tygodnika „Polityka”. Współautorka książki„Jestem mamą” i autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu”. Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa w kategorii …

Justyna Sobolewska Więcej »

Scroll to Top
Skip to content