Adam Rotfeld

Adam Rotfeld

Goście festiwalu

Robert Zydel

Zajmuje się teorią i praktyką prawa międzynarodowego, bezpieczeństwa i praw człowieka, rozwiązywania konfliktów, kontroli zbrojeń i rozbrojenia. Były minister spraw zagranicznych RP (2005), współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do spraw Trudnych (2008-2015), Komisarz Euro-Atlantyckiej Inicjatywy Bezpieczeństwa. Dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), członek Rady Konsultacyjnej Sekretarza Generalnego ONZ (ABDM) do spraw rozbrojenia (w 2008 roku przewodniczył pracom ABDM), uczestnik grupy ekspertów NATO („Grupa Mędrców”), która przygotowała „Nową koncepcję strategiczną Sojuszu” (NATO 2020). Na podstawie decyzji Rady Ministerialnej OBWE w Bazylei (2014) mianowany przez prezydenta Szwajcarii członkiem Panelu Wysokiego Szczebla, który opracował „Raport o bezpieczeństwie Europy”, jako wspólny projekt pt. „Back to Diplomacy” (2015). Opublikował ponad 20 monografii, blisko 500 artykułów, studiów i esejów. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział „Artes Liberales”).

Fot. z archiwum prof. A.D. Rotfelda

Scroll to Top
Skip to content