Anna Sybilska

Anna Sybilska

Goście festiwalu

Anna Sybilska

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, aktualnie doktorantka III roku Szkoły Doktorskiej SGGW w Instytucie Nauk Ogrodniczych SGGW. Poza pracą naukową interesuje się popularyzacją wiedzy na temat owadów, szczególnie poprzez opowiadanie o nich ciekawostek.

Fot. archiwum prywatne

Scroll to Top
Skip to content