„Czy Polacy ufają nauce i naukowcom?”

Spotkanie z Aleksandrą i Piotrem Stanisławskimi – autorami największego bloga popularnonaukowego Crazy Nauka – prowadzi dziennikarz naukowy Marcin Rotkiewicz

KATEGORIA WYDARZENIA: AUTORYTET

10:00-11:45 | 22.10.2022 
UCK „Alternatywy”, sala Szekspir | streaming

Czasy antropocenu zredefiniowały pojęcie autorytetu.

Konflikt znaczeniowy pomiędzy starszym i młodym pokoleniem tworzy barierę w obszarze wartości, funkcjonowania w społeczeństwie i przekazu informacji. Rozmowa dotycząca roli autorytetu naukowego w czasach opanowanych przez fake newsy i brak potrzeby weryfikowania informacji w sprawdzonych źródłach. 

Scroll to Top
Skip to content