Elżbieta Hać-Szymańczuk

Elżbieta Hać-Szymańczuk

Goście festiwalu

Ewa Hać-Szymańczuk

Prof. SGGW, jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie i Organizacja Wojskowej Akademii Technicznej. Obecnie jest pracownikiem naukowym w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Instytutu Nauk o Żywności SGGW. Szczególną radość sprawia jej działalność dydaktyczna, od wielu lat prowadzi też zajęcia warsztatowe i wykłady dla dzieci oraz młodzieży szkół średnich w ramach Festiwalu Nauki. Nieustająco zakochana w żeglarstwie „szuwarowym” i morskim.

Fot. archiwum prywatne

Scroll to Top
Skip to content