Elżbieta Jędrych

Elżbieta Jędrych

Goście festiwalu

Elżbieta Jędrych

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Od 2020 do 2022 roku Prorektor ds. Kształcenia i Internacjonalizacji. Od 2020 roku Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego. Od 2014 roku Dyrektor Instytutu Zarządzania w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Była wykładowczyni University of Economics Prague, The Faculty of Business Administration oraz Monash University, Prato Centre, Business and Economics, Milano. Autorka ponad 120 publikacji naukowych i ekspertyz nt. zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalizuje się w problematyce zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym oraz innowacji społecznych w organizacjach. Wypromowała pięciu doktorów w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Fot. archiwum prywatne

Scroll to Top
Skip to content