Ewa Zaraś

Ewa Zaraś

Goście festiwalu

Ewa Zaraś

Jest architektem krajobrazu i dendrologiem-arborystą. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zaś w 2019 roku otrzymała stopień dr. hab. Zawodowo zajmuje się architekturą krajobrazu (otrzymała zespołowo nagrody i wyróżnienia m.in. za Park Żerański w Warszawie i projekt rewitalizacji Pól Mokotowskich), nadzorem nad realizacją projektów (m.in. Bełchatów w zieleni), a przede wszystkim drzewami – jako ekspert diagnostyki dendrologicznej, również w obiektach zabytkowych. Szczególnie interesują ją drzewa pomnikowe. Zajmuje się również krajobrazem kulturowym, w tym związanym z osadnictwem menonickim i krajobrazem fortecznym. Jest autorem ponad stu projektów, opracowań eksperckich, ponad trzystu artykułów naukowych i popularyzatorskich. Jest autorką serii wykładów i filmów „Magia drzew”, które można śledzić na kanale YouTube: Nauka/Science SGGW. Obecnie jest prodziekanem Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Fot. archiwum prywatne

Scroll to Top
Skip to content