Iwona Hofman

Iwona Hofman

Goście festiwalu

Iwona Hofman

Medioznawca, politolog, mecenas nauki i kultury. Profesor nauk humanistycznych. Autorka 16 monografii, redaktorka 15 książek naukowych, współautorka serii wydawniczej „Współczesne media” (26 tomów) i 4 monografii, ponad 170 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Od 2008 roku kierownik Zakładu Dziennikarstwa, po zmianie struktury UMCS w 2019 roku – kierownik Katedry Dziennikarstwa. Od 2010 roku kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. W latach 2012-2016 prodziekan Wydziału Politologii ds. studenckich. W latach 2016-2019 dziekan Wydziału (jako pierwsza kobieta na tym stanowisku i ostatni dziekan z wyboru). Jest twórczynią ośrodka medioznawczego w UMCS. Od 2019 roku dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach i przewodnicząca Rady Dyscypliny. Główne zainteresowania badawcze: historia emigracji powojennej, szczególnie Instytutu Literackiego i „Kultury”, myśl i publicystyka polityczna, historia mediów, teorie komunikacji społecznej, studia nad dziennikarstwem.

Fot. archiwum prywatne

Scroll to Top
Skip to content