Katarzyna Tarnowska

Katarzyna Tarnowska

Goście festiwalu

Katarzyna Tarnowska

Studia magisterskie ukończyła na kierunku biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Następnie rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Technologii Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Od ponad 20 lat pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii w Instytucie Nauk o Żywności SGGW. Prowadzi wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne z zakresu chemii. Prywatnie interesuje się literaturą, głównie obyczajową i kryminałami, a także lubi filmy z gatunku science fiction.

Fot. archiwum prywatne

Scroll to Top
Skip to content