Marzena Tomaszewska

Marzena Tomaszewska

Goście festiwalu

Marzena Tomaszewska

Adiunkt w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności w Instytucie Nauk o Żywieniu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jej zainteresowania naukowe związane są z tematyką bezpieczeństwa żywnościowego i żywności. Brała udział w projektach naukowych „Model ograniczania strat i marnotrawstwa żywności z korzyścią dla społeczeństwa” (akronim MOST) oraz „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności oraz skutecznego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnowania żywności” (akronim PROM). Ważnym obszarem jej działalności jest także edukacja. Wzięła udział w czterech projektach o charakterze dydaktycznym. Jest członkiem Sekcji Bezpieczeństwa Żywności Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk. Współautorka ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych, w tym w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a także kilku podręczników akademickich.

Fot. archiwum prywatne

Scroll to Top
Skip to content