Radosław Bogusz

Radosław Bogusz

Goście festiwalu

Radosław Bogusz

Absolwent Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Aktualnie doktorant III roku Szkoły Doktorskiej SGGW w Instytucie Nauk o Żywności SGGW. W pracy naukowej zajmuje się wątkiem dotyczącym jednego z alternatywnych źródeł żywności. Poza pracą naukową bierze udział w licznych wydarzeniach dotyczących popularyzacji wiedzy na temat owadów oraz innowacji z zakresu technologii żywności.

Fot. archiwum prywatne

Scroll to Top
Skip to content