RGG & Robert Więckiewicz

PLANET LEM”
RGG & ROBERT WIĘCKIEWICZ

Adam Krzemiński

To specjalny projekt zainspirowany twórczością Stanisława Lema. Punktem wyjścia jest nowa płyta RGG – „Mysterious Monuments On The Moon” – której muzyczną treść zespół zestawia z fragmentami tekstów Lema, czytanymi przez Roberta Więckiewicza. Improwizowana muzyka współistnieje na równych prawach z ekspresją aktora. Zderzenie tego, co muzyczne z tym, co aktorskie sprawia, że to przedsięwzięcie nabiera charakteru performatywnego – to widowisko otwarte i niejednoznaczne. Wyjątkowy, improwizowany hołd złożony autorowi „Solaris”.

RGG

Jeden z najważniejszych polskich zespołów grających w formule klasycznego tria fortepianowego, ostatni koncertowy skład legendy polskiego jazzu – Tomasza Stańki. Formacja powstała w 2001 roku, a od 2013 roku działa w składzie: Łukasz Ojdana (fortepian), Maciej Garbowski (kontrabas), Krzysztof Gradziuk (perkusja). Cała trójka to absolwenci Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. To muzycy o sporym doświadczeniu, z dorobkiem, który potwierdzają nagrody, wyróżnienia i stypendia. Ich zainteresowania sięgają daleko poza jazz i poza muzykę – są artystami o świadomości tego, co robią i do jakiego celu dążą. Sytuują się wyraźnie w przestrzeni nie tylko jazzu, ale też współczesnej muzyki improwizowanej o proweniencji europejskiej. To grupa perfekcjonistów, którzy każdy pojedynczy dźwięk, sposób jego wydobycia i jego kontekst brzmieniowy traktują jako wartość samą w sobie.

Fot. Przemysław Ryś

Scroll to Top
Skip to content