Sabina Galus

Sabina Galus

Goście festiwalu

Sabina Galus

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dwukrotna stypendystka rządu francuskiego i laureatka kilku nagród Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za działalność badawczą. Swoje doświadczenie naukowe zdobywała również podczas staży i pobytów zagranicznych. W 2021 roku uzyskała stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W swojej pracy badawczej skupia się na tematyce opakowań do żywności i poszukuje innowacyjnych, bardziej przyjaznych środowisku materiałów opakowaniowych.

Fot. archiwum prywatne

Scroll to Top
Skip to content