Spacer po Centrum Wodnym SGGW

Oprowadza: dr hab. Adam Kiczko, prof. SGGW

KATEGORIA WYDARZENIA: EKOLOGIA

10:00–11:30 | 20.10.2022
Centrum Wodne SGGW, ul. Jana Ciszewskiego 6

Liczba miejsc ograniczona.

Centrum Wodne jest jedynym w Polsce obiektem badawczym tego typu poświęconym naukom o wodzie.

Są tam laboratoria, w których można badać procesy decydujące o przepływie wody w różnych warunkach. W pracowniach komputerowych prowadzi się analizy przestrzenne. W ogrodzie Centrum Wodnego znajdują się eksperymentalne modele rzeki, źródła, stawu oraz licznych budowli wodnych, jak również stacja meteorologiczna mierząca aktualne warunki pogodowe.

Scroll to Top
Skip to content