Waldemar Kuligowski

Waldemar Kuligowski

Goście festiwalu

Waldemar Kuligowski

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej na poznańskim Uniwersytecie Adama Mickiewicza, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Prowadził badania terenowe w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Odznaczony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, był także wyróżniany za pracę dziennikarską i w ogólnopolskich konkursach poetyckich.

Fot. archiwum prywatne

Scroll to Top
Skip to content